รถเครน

รถเครน

ให้บริการรถเครน : 10 ton – 500 ton

ลักษณะงาน : งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุงโรงงาน งานยกย้าย สินค้าทุกชนิด พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดชิ้นงาน

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถเครนทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

รถบรรทุกติดเครน

ให้บริการรถบรรทุกติดเครน : 3 ton – 8 ton

ลักษณะงาน : สำหรับงานยกขนย้ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ พร้อมจัดส่ง เคลื่อนย้ายไปทั่วประเทศ พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดชิ้นงาน

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถเครนทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศรถบรรทุกติดเครน

           

รถโฟรคลิฟท์

รถโฟรคลิฟท์

ให้บริการรถโฟรคลิฟท์ : 2 ton – 8 ton ทั้งระบบไฟฟ้าและน้ำมัน

ลักษณะงาน : สำหรับงานยกขนย้ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ สินค้าในโกดังและคลังสินค้า

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

           

รถสไลด์ออน

ให้บริการรถสไลด์ออน : รองรับสินค้าตั้งแต่ 1 - 10 ton

ลักษณะงาน : สำหรับงานขนย้ายรถยนต์ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ทั่วประเทศ

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

รถสไลด์ออน

Visitors: 28,244