รถขุด

รถขุด

ให้บริการรถขุด : 3 ton – 50 ton รองรับงานขุดทุกหน้างาน

ลักษณะงาน : สำหรับขุดดิน สระน้ำ งานก่อสร้าง งานถนน รวมถึงงานเหมืองขนาดใหญ่

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

           

รถบรรทุกเทท้าย

ให้บริการรถบรรทุกเทท้าย : 4 ล้อ , 6 ล้อ , 10 ล้อ และ พ่วง 18 ล้อ

ลักษณะงาน : สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราย และงานก่อสร้างทั่วไป

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจาก วิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

รถบรรทุกเทท้าย

           

รถบด

รถบด

ให้บริการรถบด : 2 ton – 20 ton

ลักษณะงาน : สำหรับบดดินงานก่อสร้าง ทำถนน และงานซ่อมผิวทาง

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

           

รถ JCB

ให้บริการรถตักหน้า ขุดหลัง : ทุกขนาด

ลักษณะงาน : สำหรับงาน ขุด ตัก ดิน หิน ทราย ในงานก่อสร้าง

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถเครนทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

รถ JCB
Visitors: 28,245