รถเทรลเลอร์

รถเทรลเลอร์

ให้บริการรถเทรลเลอร์ : หางเรียบ (Flatbed) / หางต่ำ (Low Bed) 2 เพลา และ 3 เพลา

ลักษณะงาน : สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ 

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

           

รถบรรทุกคอกเกษตร

ให้บริการรถบรรทุกคอกเกษตร : 4 ล้อ / 6 ล้อ / 10 ล้อ / พ่วง 18 ล้อ

ลักษณะงาน : สำหรับงานขนย้ายสินค้าทางการเกษตร  ทั้งระบบเทกอง และจัดเรียงสินค้า

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ

รถบรรทุกคอกเกษตร

           

รถกระบะส่งของ

รถกระบะส่งของ

ให้บริการรถกระบะตู้ทึบ 

ลักษณะงาน : สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ขนาดเล็ก

ความปลอดภัย : ผู้ควบคุม - มีใบอนุญาต ควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัย รถทุกคัน ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย มีใบรับรองจากวิศวกรด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 

พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ
Visitors: 28,244